ARCUS

SESTRY ĽUĎOM

          

Dňa 20.11.2015 sa v našom  zariadení konal celoslovenský odborný seminár pod názvom „ SESTRY ĽUĎOM“,  ktorý  organizovala ASAP ( Asociácia sestier a pacientov ), v spolupráci so zariadením ARCUS – ŠZ a ZpS, Skladná 4, Košice. Na organizovaní tejto konferencie sa podieľali Spoločnosť Parkinson Slovensko,  Regionálna komora sestier a PA Košice I a Košice II,   a Vysokošpecializovaný Odborný Ústav Geriatrický  sv. Lukáša Košice n. o.  
Na úvod slávnostného otvorenia vystúpila spevácka skupina  seniorov z nášho zariadenia.
Hlavným programom  seminára boli  odborné prednášky, týkajúce sa ošetrovateľskej a kompenzačnej 
starostlivosti o seniorov:
1.         Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o klientov s diagnózou Alzheimerova demencia a
Parkinsonova choroba v zariadení ARCUS – Miňová R.
2.         Ulcus cruris komplexne – Kočanová Ľ.
3.         Moderné produkty v hojení rán – Arendáčová  S.
4.         Senior boxy – Vaníková R. /Nástroj zlepšenie edukácie blízkych v oblasti dlhodobej
starostlivosti/.
Po prvom bloku prednášok sa uskutočnila prehliadka nášho zariadenia. Poobede pokračoval seminár        
ďalšími prednáškami :
5.         Riziká ošetrovateľskej starostlivosti v geriatrii – Turoková T.
6.         Ošetrovateľská starostlivosť a rehabilitácia v domácom prostredí KADOS – Teminská M.
7.         Edukácia a poradenstvo v domácej starostlivosti – Vaníková R., Vargová J. / ÚPSVaR /.
Na záver prednášok prebehla obsiahla diskusia, ktorá sa týkala problematiky starostlivosti o seniorov a kompenzácie zdravotného postihnutia.
Seminár priniesol veľa poznatkov a skúsenosti  ohľadom starostlivosti o seniorov. Nové získané  poznatky danej problematiky si diskutujúce navzájom vymenili.
Odmenou pre všetkých organizátorov podujatia bola  účasť  90 účastníkov seminára.