ARCUS

ÚSPEŠNÝ PROJEKT - "ZÁHRADNÁ TERAPIA"

            V máji 2017 Nadácia Tesco vyhlásilo tretiu edíciu grantového programu - "Vy rozhodujete, my pomáhame", aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia v našom okolí. Organizátorom grantového programu je TESCO STORES SR so sídlom v Bratislave, spoluorganizátorom Nadácia Tesco a partnerom Nadácia Pontis. Územie Slovenska bolo rozdelené na 77 regiónov v okolí obchodov spoločnosti Tesco, v ktorých bol podporený rozvoj lokálnych verejnoprospešných projektov.
            Naše zariadenie ARCUS využilo túto možnosť a podalo žiadosť o grant  s projektom "Záhradná terapia". Cieľom projektu je podporiť komunitu a komunitné aktivity seniorov v zariadení vytvorením priestoru pre záhradnú terapiu, ktorá bude súčasťou programu individuálnej a skupinovej sociálnej rehabilitácie a je výbornou ponukou trávenia voľného času. Záhradná terapia je svojim spôsobom rekreačnou terapiou pre tých seniorov, ktorí prejavujú kladný vzťah k záhradkárčeniu. Zriadením mobilných záhradiek sa vytvorí priestor celoročného využívania záhradnej terapie.
            V prvom kole hodnotenia projektov, náš projekt hodnotiaca komisia zaradila medzi tri najlepšie v regióne. Projekt postúpil do druhého kola, kde v období  mesiaca október prebiehalo hlasovanie zákazníkov v obchodoch Tesco po celom Slovensku.  Za náš projekt mohli hlasovať zákazníci, ktorí nakupovali v HyperTescu na  Trolejbusovej. ul. Košiciach. Zákazník po zaplatení nákupu dostal jeden žetón a mohol ho hodiť do hlasovacej schránky a tak prideliť svoj hlas projektu, pre ktorý sa sám rozhodol.  I stalo sa, že v novembri 2017 zariadeniu ARCUS bolo oznámené, že náš projekt " Záhradná terapia"  bol úspešný. Výška grantu je 1 300 €. Táto suma sa použije na zakúpenie mobilných záhradiek výsadbu bylinkových a kvetinových záhonov.   
            Zariadenie ARCUS - ŠZ a ZpS sa touto cestou chce poďakovať všetkým, ktorí hlasovali za  tento projekt.