ARCUS

ŠPORTOM BEZ BARIÉR


Dňa 10.6.2019 sme sa zúčastnili ďalšieho ročníka športovej akcie s názvom Športom bez bariér, pre klientov zariadení sociálnych služieb pod záštitou mesta Košice a Rady seniorov. Cieľom akcie bolo poukázať, že aj ľudia telesne postihnutí, ale aj v pokročilejšom veku, majú chuť žiť a nechcú byť pohodení na okraj spoločnosti, ale chcú dokázať, že aj v seniorskom veku sú stále schopní podať čo najlepší výkon a dokázať sebe i ostatným, že nepatria do ,,starého železa“.

Náš súťažný tím pozostával z pánov: p. Kmeca, p. Franka, p. Báthoryho, p. Ivančina, p. Maruchniča, p. Lukáčika, p. Sekereša, p. Kolesára a jednej dámy p. Ružinskej. Celú akciu technicky, materiálne i personálne zabezpečili všetky tri naše úseky: sociálny, technický i zdravotný, takže im patrí veľká vďaka.

Po príchode na miesto konania, t.j. T-Systems Športovo – zábavný areál na ulici Alejovej v Košiciach a po zaregistrovaní sa, sme absolvovali príhovor organizátorov s vysvetlením športových disciplín a ihneď sme sa pustili do súťaženia. Športové disciplíny boli nasledujúce: šípky, hod na plechovky, kop loptou na bránu, petangue, hod na cieľ, stolný tenis a vozičkári absolvovali aj slalomový pretek na okruhu. Počasie nám prialo, boli ideálne podmienky na čo najlepšie výkony a to sa aj odzrkadlilo na výsledkoch našich ,,športovcov”. Darilo sa nám v súťažnej disciplíne šípky, kde p. Kolesár získal 2. miesto, v kope na bránku, kde p. Báthory získal bronzovú medailu a p. Ivančin bronzovú medailu za petanq, No nezaostali sme ani v ostatných disciplínach. Pani Ružinská a p. Báthory vybojovali striebro a bronz v stolnom tenise. Po vyhlásení výsledkov a ocenení víťazov nás čakalo prekvapenie v podobe medaily pre všetkých zúčastnených a veľké poďakovanie všetkým, ktorí pomáhali a doprevádzali svojich klientov. Takže všetci sme boli víťazmi, nikto nebol porazený, porazili sme však nudu a to bol hlavný cieľ celej akcie. Hýbať sa, športovať, nebyť len pasívnym prijímateľom  svojho  osudu, ale aj v jeseni  života dokázaťsebe i ostatným, že žijem a že tu som. Športu zdar!

 

x