ARCUS

TANCUJ SRDCOM

 Sála Mestského úradu v Rožňave patrila v piatok 20.9.2019 len a len tancu. Jasanima – Domov sociálnych služieb pripravila III. ročník tanečno-pohybovej súťaže „Tancuj srdcom“. Svoje tanečné umenie ukázali súťažiaci z trinástich zariadení, ktoré sú v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Výkony tanečníkov a tanečníc hodnotila trojčlenná odborná porota. Súťažiacich v úvode privítal moderátor podujatia a potom už parket patril len tanečným choreografiám účastníkov tohto podujatia. Klienti zariadení sociálnych služieb predviedli tanečné vystúpenia rôznych žánrov i štýlov, spoločenské tance, folklór i moderné tance. Vedúci teda museli nejakým spôsobom pripraviť a ako sa hovorí ušiť choreografie na mieru tanečníkov. To je veľmi náročné, lebo keď niečo ušijete zle a si to oblečiete, tak v tom zle vyzeráte. Ide teda aj o to, aby sa klienti v týchto vystúpeniach cítili dobre, aby to bolo primerané ich fyzickým a mentálnym možnostiam. Toto sa splnilo a dodržalo. Názov Tancuj srdcom skutočne sedí, tanec je pohybové vyjadrenie hudby a súťažiaci to vyjadrili aj srdcom. Zariadenie ARCUS reprezentovalo na tejto súťaži 4 členné tanečné družstvo a svoj tanec predviedli naozaj bravúrne, za čo im vyslovujeme veľký obdiv. Veríme, že organizátori aj naďalej budú pokračovať v organizovaní tohto skvelého podujatia a súťažiaci už teraz začínajú rozmýšľať a vymýšľať ďalšie krásne tanečné choreografie, načo sa už odteraz tešíme.

 

x