ARCUS

1ň

 

Prispejte na zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnej služby zariadenia ARCUS príspevkom  2%  (3%)  z Vašich daní, alebo hoci i symbolickou sumou v hotovosti, alebo bezhotovostne na číslo účtu 
IBAN  SK 3465000000000020298641
v Poštovej banke, a.s.

  • Ak ste ZAMESTNANEC, tak je potrebné, aby ste dali vyplniť zamestnávateľovi formulár Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (stiahnuť tu). Následne ako zamestnanec vypíšte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky  2%  (3%) zaplatenej dane (stiahnuť tu) a odovzdáte ho na daňový úrad do 30.4.2019  alebo v našom zariadení na sociálnom úseku.

 

  • SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÉ OSOBY a  PRÁVNICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, vyplnia príslušnú kolónku v daňovom  priznaní a doručia ho na daňový úrad do 31.3.2019.