ARCUS

POĎAKOVANIE PARTNEROM A SPONZOROM

Zariadenie ARCUS ďakuje partnerom a sponzorom, ktorí finančnými príspevkami, materiálnymi darmi a pomocou pri organizovaní jednotlivých aktivít prispeli k dôstojnému priebehu osláv 10 výročia vzniku zariadenia:

 • HARTMANN-RICO spol. s r.o. Bratislava
 • V a V Servis, s.r.o. Prešov
 • INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen
 • Labaš s.r.o. Košice
 • MASO J+L, s.r.o. Košice
 • SLOVFRUIT, s.r.o. Košice
 • RYBA Košice spol. s r.o.
 • SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. Gemerská Hôrka
 • Mestské lesy Košice a.s.
 • Vamex, a.s. Košice
 • Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.
 • Farmakol s.r.o. Prešov
 • BETULA, spol. s r.o. Košice
 • NOVA TRAINING, s.r.o. Košice
 • Potravinová banka Slovenska
 • JUDr. Jaroslav Hlinka – starosta MČ Košice Juh

Všetkým sponzorom srdečne ďakujeme.

POĎAKOVANIE ÚČINKUJÚCIM

Zariadenie ARCUS ďakuje všetkým účinkujúcim, ktorí prispeli svojim kultúrnym programom k dôstojnému priebehu osláv 10. výročia vzniku zariadenia ARCUS – ŠZ, ZpS a DSS.

 • Skupina ŠČAMBA
 • ZÚŠ Valaliky a Čaňa
 • ZŠ Mateja Lehkého v Košiciach
 • Člen ŠD v Košiciach p. Ján Tóth
 • P. Peter Herich
 • Tanečná skupina SORAJA
 • Dychový súbor „HORNÁD“ – Trstené pri Hornáde
 • Folklórny klub OMLADINA
 • Dievčenská spevácka skupina VIRGANEK – Skároš
 • Mužská spevácka skupina KAROŠSKE BEŤARE - Skároš
 • Ženský spevokol BENETKY z Chinoran
 • Tanečný klub – STEP BY STEP – pri ŽŠ Ľudovíta Fullu v Košiciach
 • MŠ na Smetanovej ul. V Košiciach
 • Deti zariadenia DSS LUX n.o. pod vedením PaedDr. Klukovej
 • Súbor spoloč. tancov pri MÚ MČ Košice – Juh – DIAMANT
 • Ženská spevácka skupina „Parádne ňevesti“ z Valalík
 • Ženská spevácka skupina „Odvážne ženy“ z Vyšnej Myšle
 • Mužská spevácka skupina POĽANA z Košíc a speváčka MUDr. Marika Pobehová
 • Orchester ROMATHAN
 • Primátor Mesta Košice – MUDr. Richard Raši
 • Vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK – Ing. Zuzana Jusková
 • p. Erika Maunová – klavír
 • p. Mária Arkaiová – spev
 • p. Roman Orgován – husle

Všetkým účinkujúcim srdečne ďakujeme.