ARCUS

Podporná skupina

Pozvánka

Podporná skupina 

 

Kontaktné miesto pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a ich rodiny

  •             Od 1. decembra 2014 je v zariadení ARCUS - ŠZ a ZpS zriadené Kontaktné miesto, ktorého cieľom je poskytnúť pomoc a poradenstvo rodine, ktorá sa stará o člena s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí. Súčasťou kontaktného miesta je aj Info bod, vytvorený v spolupráci so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou, ktorý distribuuje informačné letáky a poskytuje užitočné rady a informácie do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou.
  • 055/7292498, 0910 969 586  Mgr. Iveta Kurčáková
    email: kurcakova@arcuskosice.sk