ARCUS

Podporná skupina

Podporná skupina 

KOGNISENSE – požičovňa kognitívnych pomôcokKN_hl_papier_vzor_2014_hlavicka-05
Občianske združenie príbuzných a priateľov zariadenia ARCUS Košice získalo projekt/grant na zriadenie požičovne kognitívnych pomôcok. Tento Projekt s názvom Kognisence č. 001/2023/MPR sa uskutočňuje vďaka podpore Nadačného fondu MAGNA spravovaného Karpatskou nadáciou.
Cieľom projektu KOGNISENCE je zriadenie požičovne pomôcok určených na udržanie kognitívnych schopností človeka s Alzheimerovou chorobou alebo iným poruchami pamäti a tým podporiť domácu starostlivosť o ľudí s kognitívnymi poruchami a edukovať odborníkov v ich aplikovaní.