ARCUS

ARCUS ďakuje všetkým sponzorom a darcom, ktorí finančnými príspevkami a vecnými darmi prispeli k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb

Ďakujeme za finančné dary

 1. INDICATOR s.r.o., Žižkova 19, 040 01 Košice
 2. Timková Magdaléna, Trieda SNP 2298/61A, 040 01 Košice
 3. VaV SERVIS, s.r.o. Masaryková 10, 080 01 Prešov
 4. Bezák Marián, Bašťovianského 3, 040 22 Košice
 5. Kubela Karol, Slovinska 1, Bratislava
 6. Tuhá Klára, Bernolaková 9, Praha 4, ČR
 7. Martinek Tibor, Toronto 96 Fischerville road, CANADA
 8. p. Ján Šidlovský, Skladná 4, Košice
 9. Ing. Sabolová Anna
 10. Begáni Dionýz
 11. Majerčák Milan
 12. Lavrinová Ľudmila
 13. Géci Miloš
 14. Rennerová Dagmar
 15. MUDr. Takáčová Viktória, Bauerova  č. 8, 040 23 Košice
 16. Bilohuščin Vladimír, Trieda SNP č. 57, 040 11  Košice
 17. Budišová Marta, Bratislavská č. 27, 040 01 Košice
 18. SAFRAN Development, a. s.  Ing. Martin Takáč MBA , Kováčska č. 19, 040 01 Košice

Ďakujeme za vecné dary

 1. HARTMANN_RICO, spol. s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava
 2. INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen
 3. Labaš s.r.o. Košice
 4. MASO J+L, s.r.o. Košice
 5. SLOVFRUIT, s.r.o. Košice
 6. RYBA Košice spol. s r.o.
 7. SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. Gemerská Hôrka
 8. Mestské lesy Košice a.s.
 9. Vamex, a.s. Košice
 10. Chovanec Ján, Gaboltov č. 72, okres Bardejov
 11. BETULA spol. s. r. o. , Letná 45. 040 01 Košice
 12. Džubáková Helena, Slivník č. 14, okr. Trebišov
 13. Tereščiková Mária, Zimná č. 10, 040 01 Košice
 14. Kurianová Helena, Moldavská  29,  040 11 Košice
 15. Ňarjaš Cyril, Kalša  59. okr. Trebišov

Aj Vy môžete podporiť zariadenie ARCUS priamo, alebo prostredníctvom nášho občianskeho zduženia.
Združenie príbuzných a priateľov zariadenia ARCUS  Košice

Ďakujeme!