ARCUS

Z dôvodu narastajúceho počtu nakazených v SR vírusom Covid-19 žiadame rodinných príslušníkov a známych, ktorí sa za uplynulých 14 dní vrátili zo zahraničia, aby zvážili návštevy prijímateľov sociálnej služby v zariadení ARCUS.

 

!!    POZOR ZMENA !!

Od 13.7.2020 budú prebiehať návštevy v exteriéri (v záhrade) zariadenia v nasledovnom režime:

PONDELOK         o                  9:00,10:00,13:00,14:00hod.
UTOROK              o                  9:00,10:00,13:00,14:00hod.
PIATOK                o                  9:00,10:00,13:00,14:00hod.

Návšteva v exteriéri zariadenia trvá 45 min (15 min. je vyhradených na dezinfekciu okolia).
Naďalej platí, že je potrebné si návštevu vopred ohlásiť na telefónnom čísle 055/7292491 kl.30 v čase od 8:30-12:30 13:00-15:00.

Za rešpektovanie týchto podmienok ďakujeme.

 

 

 

 

 

Na základe Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID - 19 vypracované MPSV a R a rozhodnutia krízového štábu KSK zariadenie ARCUS - ŠZ a ZpS odo dňa 01.07.2020 umožňuje dočasné opustenie zariadenia prijímateľmi sociálnej služby podľa nasledovných podmienok:

  • Za dočasné opustenie zariadenia sa považuje: lekárske vyšetrenie, vychádzka, vybavenie úradných záležitostí, návšteva príbuzných (návšteva rodinného prostredia)
  • Prijímateľ sociálnej služby môže zariadenie opustiť iba v doprovode zamestnanca zariadenia alebo rodinného príslušníka.
  • Rodinní príslušníci a rodinní známi sú povinní dodržiavať všetky hygienicko - epidemiologické opatrenia platiace pri opustení zariadenia (ako nosenie rúška, dezinfekcia rúk, vyhýbanie sa  prostrediu s vyšším počtom osôb a pod.). Pri vyzdvihnutí prijímateľa sú povinní v yp ln iť Če stn é vyh lásen ie o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze osôb, s ktorými boli a sú v styku.
  • Vychádzka s rodinným príslušníkom alebo návšteva príbuzných je možná po dohode so zamestnancom príslušného poschodia prijímateľa, ktorý prijímateľa odprevadí do vestibulu, kde si ho prevezme rodinný príslušník a v dohodnutý čas aj dopraví naspäť.
  • Žiadame príbuzných a známych, aby si vychádzku alebo návštevu príbuzných vopred dohodli telefonicky na telefónnom čísle 055/7292491 u sestry príslušného poschodia, cez víkend u sestry v centrálnej službe.

NÁVŠTEVY V INTERIÉRI , V EXTERIÉRI zariadenia sa realizujú za nezmenených uvoľnených podmienok pri dodržaní aktuálnych hygienicko - epidemiologických opatreniach.

 

 

 

 

 

DomovStaroba je etapa života, ktorou sa väčšina ľudí zaoberá až vtedy, keď sa ocitne priamo pred ňou. Na starobu sa treba včas pripraviť. Otázka starnutia totiž nie je iba otázkou starých ľudí. Je vecou všetkých nás. Každý starne a všetci raz budeme starí. Čím viac vieme o starnutí, tým menej strachu a obáv v nás bude starnutie vyvolávať, a tým lepšie budeme rozumieť samým sebe a ostatným ľuďom.