ARCUS

Domov


Vážení rodinní príslušníci, milí priatelia,

z dôvodu opakovaného výskytu ochorenia Covid-19 v našom zariadení, s okamžitou  platnosťou pozastavujeme návštevy s udelenou výnimkou k paliatívnym klientom. Návštevu bude možné uskutočniť len ku klientom v terminálnom štádiu za prísnych hygienických opatrení.

Zároveň sme požiadali našich prijímateľov sociálnej služby, aby od 8.11.2021 do 14.11.2021 obmedzili voľný pohyb v spoločných priestoroch zariadenia a dbali na dodržiavanie protiepidemiologických  opatrení.

Momentálna situácia v zariadení je nasledovná:
Pozitívny test na koronavírus ku dnešnému dňu tj. 8.11.2021 má 7 prijímateľov z oddelenia na 4.poschodí. Ochorenie prebieha bezpríznakovo, alebo len s miernym priebehom, ako zvýšená teplota, únava a pod., aj z dôvodu vysokého percenta zaočkovanosti našich obyvateľov. Aj napriek tomu bola u klientov okamžite zahájená infúzna liečba monoklonálnymi protilátkami.
Vzniknutá situácia nás mrzí, veríme, že prijaté opatrenia a obmedzenia zamedzia nekontrolovateľnému šíreniu vírusu v našom zariadení a v čo najkratšom čase sa opäť môžeme vrátiť k bežnému životu. 

Ďakujeme