ARCUS

Domov


Zariadenie ARCUS - ŠZ a ZpS v súlade s aktuálnym COVID
automatom na Slovensku
upravuje
podmienky návštev v zariadení   dňom 14.9.2021 :

Návštevy sú povolené:

  • v interiéri /exteriéri  počas pracovných dní     Utorok   - Štvrtok – Nedeľa v čase od      9.00-11:00,     13:00-15:00
  • Doba návštevy v interiéri je 30 min. 
  • Každého prijímateľa môžu navštíviť max. 2 osoby.
  • Uprednostňujú sa realizovať návštevy v exteriéri zariadenia. 
  • Návšteva sa pri vstupe do budovy zapíše do knihy návštev a preukáže potvrdením o kompletnom očkovaní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní. Ak návšteva takýto doklad nemá je povinná sa preukázať negatívnym testom podľa NTS SARS-CoV-2- AG testom nie starším 48 hodín alebo PCR testom nie starším 72 hod.
  • Vstup do budovy bez predpísaného prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) respirátorom nebude umožnený.  V čase zotrvania v zariadení ARCUS (v exteriéri aj v interiéri) návšteva musí dodržiavať potrebné protiepidemické opatrenia. 
  • Návštevy detí sú povolené od 12 rokov s Ag testom nie starším 48 hod
  • Návštevu je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle: 0910 624 826 počas pracovných dní v čase od 8:00 – 9:00 hod a od 11:00 – 13:00 hod
  • Termín návštevy môže byť limitovaný počtom návštevníkov.
  • Prosíme návštevníkov, aby dodržiavali stanovené pravidlá a stanovené termíny návštev. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19.