ARCUS

Domov


Zariadenie ARCUS - ŠZ a ZpS v súlade so zmenou opatrení v ZSS v súlade s COVID AUTOMATom
upravuje podmienky návštev od  4.10.2021

  • Návštevy v interiéri (na izbách PSS) sú určené len pre prijímateľov sociálnej služby v rámci paliatívnej starostlivostiČas trvania návštevy je max. 30 min.
  • Návšteva sa pri vstupe do budovy zapíše do knihy návštev a preukáže sa potvrdením o kompletnom očkovaní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní. Ak návšteva takýto doklad nemá je povinná sa preukázať negatívnym testom podľa NTS SARS-CoV-2- AG testom nie starším 48 hodín alebo PCR testom nie starším 72 hod.

 

  • Vstup do budovy bez predpísaného prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) respirátorom nebude umožnený.  V čase zotrvania v zariadení ARCUS (v interiéri) návšteva musí dodržiavať potrebné protiepidemické opatrenia.
  • Návštevy v interiéri sú povinné dohodnúť si termín  návštevy v pracovných  dňoch  telefonicky, minimálne deň vopred, u vedúcej zdravotného úseku Mgr. Miňovej na telef. čísle  055/ 72 92 491 kl. 15, v čase neprítomnosti u zastupujúcej sestry

 

  • Možnosť kontaktovania sa s prijímateľom sociálnej služby vzhľadom s COVID automatom  prostredníctvom videohovorov alebo telefonických hovorov, ktoré je možné taktiež dohodnúť  na mobilnom čísle 0910 624 826, v čase od 7.30 do 9.00 hod.  a od 11.00 do 13.00 hod.

 

Prosíme návštevníkov, aby dodržiavali stanovené pravidlá a stanovené termíny návštev. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19.