ARCUS

Domov


Zariadenie ARCUS - ŠZ a ZpS v súlade s uvoľňovaním opatrení v ZSS v súvislosti s ochorením COVID -19 umožňuje návštevy v zariadení dňom 21.6.2021 za týchto podmienok:

Návštevy sú povolené:

  • v interiéri alebo exteriéri zariadenia, kde je možné  využívať celý areál záhrady aj s príslušenstvom, počas pracovných dní Pondelok - Streda – Piatok v čase od  9:00 -11:00, 13:30 – 16:00  a v Sobotu  od 13:30 – 16:00 
  • Uprednostňujeme realizovať návštevy v exteriéri zariadenia.
  • Každého prijímateľa môžu navštíviť maximálne dve osoby.
  • Doba návštevy v interiéri je obmedzená na 30 min.
  • Každá návšteva musí prejsť vstupným filtrom (je povinná preukázať sa potvrdením o kompletnom očkovaní, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 180 dní. Ak návšteva takýto doklad nemá je povinná sa preukázať negatívnym testom podľa NTS SARS – COV-2- AG nie starším ako 7 dní.
  • Návštevy sú povinné nahlásiť svoj príchod na vrátnici zariadenia a predložiť požadované dokumenty. V čase zotrvania v zariadení ARCUS ( v exteriéri aj v interiéri) musí vykonať dezinfekciu rúk a mať prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo iným vhodným spôsobom.
  • Návštevy sú povinné dohodnúť si termín  návštevy v pracovných  dňoch  telefonicky, minimálne deň vopred, v čase od 7.30 do 9.00 hod.  a od 11.00 do 13.00 hod. na mobilnom čísle 0910 624 826.
  • Termín  návštevy v sobotu je potrebné si dohodnúť na telefónnom čísle 055/7292491 kl.22   v čase od  9.00 – 11.00 hod. počas pracovných dní.
  • Prosíme návštevníkov, aby dodržiavali stanovené pravidlá a termíny návštev. Sú prijaté v záujem ochrany vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID – 19.