ARCUS

Domov


Zariadenie ARCUS - ŠZ a ZpS v súlade s uvoľňovaním opatrení v ZSS v súvislosti s ochorením COVID -19
umožňuje návštevy v zariadení dňom 24.5.2021 za týchto podmienok:

Podmienky návštev v exteriéri:

 • Návštevy sú realizované v exteriéri zariadenia ARCUS, kde je možné využívať celý areál záhrady zariadenia s príslušenstvom počas pracovných dní

Po - Str. - Pia v čase od  - 9.00 – 9.30, 9.45 – 10.15, 10.30 – 11.00, 13.30-14.00, 14.15 - 14.45 hod.

 • Vstup do zariadenia pre návštevníkov je umožnený cez vonkajšiu bočnú vstupnú bránu (prechod cez parkovisko).
 • Každého prijímateľa môžu navštíviť maximálne dve osoby.
 • Doba návštevy v exteriéri je obmedzená na 30 min.
 • Pri vstupe do zariadenia (záhrady) je návšteva povinná sa preukázať negatívnym testom podľa NTS SARS –CoV-2 - Ag nie starším 7 dní.
 • Návštevníci sú povinní pri vstupe do zariadenia vykonať dezinfekciu rúk, musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (respirátor/rúško).
 • Žiadame príbuzných a známych aby si  návštevu v exteriéri vopred dohodli telefonicky v čase od 8.00-9.00  a od 11.00 do 13.00 hod. počas pracovných dní  na mobilnom čísle 0910 624 826.

Podmienky návštev v  interiéri:

  • Návšteva v interiéri zariadenia sa realizuje, ak zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby neumožňuje prijatie návštevy v exteriéri zariadenia.
  • Návšteva v interiéri (na izbe) môže trvať maximálne 20 min. a prijímateľa môžu navštíviť maximálne dve osoby.
  • Voľný pohyb návštev po zariadení je zakázaný, návštevu doprevádza  a odprevádza na miesto návštevy určený zamestnanec.
  • Pri vstupe do zariadenia (záhrady) je návšteva povinná sa preukázať negatívnym testom podľa NTS SARS –CoV-2 - Ag nie starším 7 dní.
  • Príbuzní a návštevníci sú povinní dodržiavať všetky hygienické opatrenia platiace v zariadení (ako nosenie respirátora/rúška, dezinfekcia rúk a pod.) počas celej dĺžky pobytu  návštevy v zariadení.
  • Žiadame príbuzných a známych, aby si  návštevu vopred dohodli telefonicky v čase od 9:00-11:00 hod.  počas pracovných dní  na telefónnom čísle 055/7292491 kl.15 u vedúcej zdravotného úseku , alebo na 055/7292491 kl.22  zastupujúcej sestry.